Penanganan Wang Dana Providen Pusat (CPF) Si Mati

Penanganan Wang Dana Providen Pusat (CPF) Si Mati

Dalam artikel ini, kita akan melalui beberapa soalan yang sering ditanya mengenai wang CPF seorang Muslim yang meninggal dunia.dunia.

Apa itu CPF?

CPF adalah sistem simpanan keselamatan sosial wajib ditubuhkan untuk memenuhi keperluan penjagaan kesihatan, perumahan dan persaraan kita di Singapura. Ia dibiayai oleh sumbangan dari kedua-dua pendapatan dan majikan kami. Hampir semua warga dan pemastautin tetap Singapura mempunyai akaun CPF dengan penjimatan dan sering meninggalkan penjimatan ini apabila mereka meninggal dunia.

Apa Yang Berlaku Kepada Wang CPF Seorang Muslim Yang Meninggal Dunia?

Wang CPF seorang Muslim yang meninggal dunia tidak menjadi sebahagian daripada harta pesaka beliau dan tidak tertakluk kepada  Wasiat atau Will beliauWalau bagaimanapun, jika seorang Muslim berhasrat untuk menentukan siapa yang akan mendapat wang CPF atas kematiannya, dan berapa banyak jumlahya, dia boleh membuat pencalonan CPF. Pada tahun 2010, Jawatankuasa Fatwa Majlis Ugama Islam Singapura menetapkan bahawa pencalonan CPF adalah serupa dengan hadiah (hibah) dan dibenarkan di bawah undang-undang Islam, lihat: https://www.muis.gov. sg/officeofthemufti/Fatwa/CPF-Pencalonan. Wang CPF seorang Muslim yang meninggal yang tidak mempunyai pencalonan mesti diagihkan kepada pewarisnya (heirs) mengikut hukum warisan Muslim atau Faraid.

Bagaimana Anda Boleh Membuat Pencalonan CPF?

Untuk menentukan siapa yang anda mahu menerima wang CPF anda selepas anda meninggal dunia, dan berapa banyak jumlahnya, anda boleh membuat pencalonan CPF. Untuk ini, anda digalakkan untuk melawat Pusat Perkhidmatan CPF dan melengkapkan “Borang Pencalonan CPF” di sana.

Fakta-fakta Penting Mengenai Pencalonan CPF

Adalah penting untuk mengetahui fakta-fakta berikut mengenai pencalonan CPF:

  1. Walaupun perkahwinan secara automatik membatalkan pencalonan sebelumnya, perceraian tidak sebegitu.
  2. Wang CPF tidak tertakluk kepada Wasiat. Oleh itu, Wasiat tidak membatalkan sebarang pencalonan sebelumnya.
  3. Bahagian penama yang berumur di bawah 18 tahun akan dihantar dan disimpan oleh Pemegang Amanah Awam (PT) dalam amanah untuk manfaat penama itu. Ini adalah selaras dengan Seksyen 25 Akta Dana Wang Providen Pusat (Bab 36).
  4. Bahagian penama yang merupakan seorang muflis yang belum dibebaskan akan diserahkan kepada Pegawai Pemegang Harta (OA) sebab harta seorang muflis terletak hak pada OA mengikut undang-undang.

Peranan PT Dalam Menangani Wang CPF Seorang Muslim Yang Meninggal Dunia.

Apabila dimaklumkan tentang kematian ahli CPF Islam, Lembaga CPF akan menutup akaun CPF ahli yang meninggal dan memindahkan baki-baki dalam akaun kepada PT. PT kemudiannya akan mentadbir dan mengagihkan wang CPF ahli yang meninggal selaras dengan undang-undang.

Bagaimana Anda Menuntut Wang CPF Si Mati Dari Pemegang Amanah Awam?

Anda boleh membuat aplikasi dalam talian dengan SingPass anda. Pemegang Amanah Awam akan memerlukan dokumen-dokumen berikut daripada anda, seperti:

  1. Sijil kematian ahli CPF yang menunggal dunia;
  2. Sijil kelahiran ahli CPF yang menunggal dunia;
  3. Sijil perceraian ahli CPF yang menunggal dunia;
  4. Sijil perkahwinan ahli CPF yang meninggal dunia;
  5. Sijil kelahiran dan Kad Pengenalan benefisiari yang menuntut; dan
  6. Sijil Warisan untuk harta pusaka ahli CPF yang meninggal dunia yang dikeluarkan oleh    Mahkamah Syariah Singapura.

Disemak semula: 2.11.2019

In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp