Penjagaan Anak-Anak Di Prosiding Perceraian Mahkamah Syariah

Penjagaan Anak-Anak Di Prosiding Perceraian Mahkamah Syariah

Artike lini membincangkan undang-undang Islam yang berhubungan dengan dan pendekatan yang diambil oleh Mahkamah Syariah dalam menentukan isu penjagaan anak-anak kecil dalam prosiding perceraian.

Mahkamah Syariah Singapura diberi kuasa oleh undang-undang untuk mendengar dan membuat keputusan dalam prosiding perceraian di Singapura  antara suami isteri Muslim dan di mana pasangan suami isteri yang bercerai telah berkahwin mengikut undang-undang Islam: Seksyen 35(2) Undang-undang Pentadbiran Islam (AMLA). Selanjutnya, salah satu dari pasangan yang bercerai mesti berdomisil di Singapura pada masa prosiding perceraian itu dimulakan, atau secara lazim bermastautin di Singapura untuk tempoh sekurang-kurangnya 3 tahun sebelum prosiding perceraian dimulakan: Seksyen 35(2)(A) AMLA.

Dalam prosiding perceraian, salah satu daripada beberapa isu yang mana Mahkamah mesti membuat keputusan adalah tentang penjagaan anak-anak dari perkahwinan itu yang berusia bawah 21 tahun (anak-anak belum dewasa  dari perkahwinan itu): Seksyen 52(3)(c) AMLA. Mahkamah tidak membuat apa-apa keputusan mengenai penjagaan anak-anak perkahwinan yang berusia 21 tahun ke atas. Seorang anak yang telah diambil sebagai anak angkat secara sah oleh pasangan yang bercerai dianggap sebagai anak perkahwinan.

Undang-undang Islam Mengenai Penjagaan Anak-anak

Undang-undang Islam menyediakan peraturan khusus yang menentukan penjagaan seorang anak apabila perceraian ibubapa beliau  (hukum hadhanah). Satu peraturan sedemikian adalah bahawa seorang anak di bawah umur 7 tahun biasanya akan diletakkan di dalam penjagaan ibunya,  manakala seorang anak yang lebih tua akan ditanya dengan ibubapa yang mana dia ingin hidup setelah perceraian itu. Satu lagi peraturan adalah bahawa seorang ibu kehilangan hak penjagaannya sebaik sahaja dia berkahwin semula.

Terdapat banyak lagi peraturan sebegini, tetapi semua peraturan ini tertakluk kepada pertimbangan utama kebajikan atau kepentingan terbaik kanak-kanak itu. Jadi, sebagai contoh, Mahkamah mungkin tidak menghiraukan keinginan seorang kanak-kanak berumur 12 tahun untuk hidup dengan bapa beliau  jika, dalam keadaan kes itu, Mahkamah  merasakan bahawa kebajikan atau kepentingan terbaik kanak-kanak itu akan lebih baik dilaksanakan jika dia sebaliknya diletakkan di bawah penjagaan ibu.  Atau apabila dipertimbangkan kebajikan atau kepentingan terbaik kanak-kanak, Mahkamah akan membenarkan seorang kanak-kanak untuk terus hidup dengan ibunya walaupun ibu itu telah berkahwin semula.

Memandangkan pertimbangan utama ialah kebajikan atau kepentingan terbaik kanak-kanak itu, keinginan ibubapa kanak-kanak (pasangan bercerai) adalah sekunder.

Di bawah undang-undang Islam, “kebajikan” kanak-kanak melangkaui kebajikan material atau fizikalnya dan termasuk kebajikan rohani atau agama kanak-kanak.

Konsep Undang-undang: Penjagaan, Pemeliharaan Dan Kawalan Dan Akses

Dalam undang-undang, “penjagaan” merujuk kepada hak untuk membuat keputusan utama berhubung dengan penjagaan kesihatan dan pendidikan kanak-kanak (termasuk pendidikan agama). Pendekatan yang diambil oleh Mahkamah Syariah mengenai isu penjagaan adalah sama dengan mahkamah undang-undang sivil: pasangan bercerai biasanya diberi “penjagaan Bersama” anak mereka melainkan jika dapat ditunjukkan bahawa salah satu dari mereka telah melakukan kekerasan terhadap atau telah menyalahgunakan anak itu.

“Pemeliharaan dan kawalan” merujuk kepada hak untuk membuat keputusan berkaitan dengan aktiviti seharian kanak-kanak. Kanak-kanak akan hidup dengan dan dijaga oleh ibubapa yang diberikan pemeliharaan dan kawalannya.

“Akses” merujuk kepada hak  ibubapa yang tidak mempunyai pemeliharaan dan kawalan kanak-kanak untuk berjumpa dan bersama kanak-kanak. Sebagai contoh, ibubapa boleh diberikan akses semalaman kepada kanak-kanak pada hujung minggu bersilangan untuk tempoh masa yang tetap, atau akses kepada kanak-kanak pada hari cuti umum tertentu untuk tempoh masa yang tetap, atau akses kepada kanak-kanak itu bagi tempoh separuh cuti sekolah pertengahan tahun dan akhir tahun kanak-kanak. Akses ibubapa juga boleh “munasabah” tanpa hari dan masa tetap.  Perintah akses mengambil banyak bentuk bergantung pada keadaan setiap kes.

Dalam membuat keputusannya mengenai isu-isu penjagaan, pemeliharaan dan kawalan dan akses kanak-kanak, Mahkamah akan mengambil kira prinsip-prinsip yang berkaitan undang-undang Islam dan pertimbangan utama kepada kebajikan dan kepentingan terbaik anak itu. Dalam kes-kes tertentu, Mahkamah boleh mengarah untuk laporan mengenai anak itu dari Kementerian Pembangunan Sosial dan Keluarga atau  agensi-agensi  perkhidmatan sosial lain untuk membantu Mahkamah dalam proses membuat keputusan yang sering sukar ini.

Prinsip-prinsip Panduan

Dalam kes Mohd Fadly Bin Saaid lwn Raba’ah Binte Roszini  (Rayuan No. 14/2010), Lembaga Rayuan menetapkan beberapa prinsip umum yang mentadbir penentuan untuk isu-isu penjagaan kanak-kanak dalam perceraian Muslim:

  1. ia adalah prinsip undang-undang Islam yang ditetapkan sebagaimana ditadbirkan di bawah AMLA  bahawa  dalam menentukan ibubapa yang mana harus mempunyai hak penjagaan dan pemeliharaan dan kawalan seorang anak atas perceraian, kepentingan anak itu adalah yang paling utama dan harus mengatasi semua kepentingan lain. Ini memerlukan penilaian objektif tentang apa yang terbaik untuk anak itu selepas  mengambil kira semua keadaan setiap kes seperti usia anak itu dan keperluan sehari-harinya (sama ada makanan, pakaian, pendidikan atau keperluan perubatan);
  2. dalam latihan ini, Mahkamah tidak bertujuan untuk menentukan siapa ibubapa yang lebih baik. Tiada mencari kesalahan, tiada membahagi kesalahan dan tentunya tiada pengadilan ibubapa mana lebih atau kurang sayang anak itu atau ibubapa mana yang lebih baik;
  3. idea bahawa satu orang ibubapa harus dianggap tidak mampu untuk melaksanakan tugas ibubapanya dan oleh itu patut hampir hilang dari muka bumi hanya kerana ada perceraian adalah tidak sihat dan harus ditolak secara tegas;
  4. pihak-pihak  harus membantu Mahkamah  dengan secara tenang dan bijak menyediakan Mahkamah dengan semua fakta relevan dan material yang akan membolehkan Mahkamah membuat keputusan yang adalah demi kepentingan terbaik anak itu;
  5. Mana-mana ibubapa mungkin tidak bersetuju dengan keputusan Mahkamah tetapi jika dia benar-benar  ingin bertindak demi kepentingan anak itu, dia mesti mematuhi perintah itu  pada kedua-dua makna dan semangat surat itu; dan
  6. Amalan mempengaruhi seseorang kanak-kanak untuk menjauhkan diri daripada salah satu ibubapa harus dihentikan kerana menyemai kebencian dan tidak suka dan memecah talian keluarga  adalah tidak  selaras dengan  prinsip Islam menjaga sillaturrahim dan menyuruh orang lain berbuat baik.

Disemak semula : 2.11.2019

In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp