Adakah Keterbatasan yang Dikenakan Ke Atas Wasiat Orang Islam Digunapakai Untuk Nazar Dan Hibah?

Adakah Keterbatasan yang Dikenakan Ke Atas Wasiat Orang Islam Digunapakai Untuk Nazar Dan Hibah?

Di I.R.B. Law LLP, kita sering ditanya sama ada kedua-dua batasan yang dikenakan ke atas Wasiat Islam (Will) boleh dielakkan atau ditepikan dengan menggunakan instrumen lain seperti Nazar atau Hibah.

Pertama, mari kenal pasti batasan-batasan ini. Keterbatasan  pertama adalah bahawa seorang Muslim tidak boleh membuat Wasiat untuk memberikan apa-apa jumlah asetnya kepada orang yang menjadi waris sahnya (Heirs). Keterbatasan kedua adalah bahawa seorang Muslim tidak boleh membuat Wasiat untuk  memberikan lebih dari satu  pertiga (1/3) asetnya.

Bolehkah kita mengelakkan salah satu keterbatasan atau kedua-dua keterbatasan dalam Nazar?

Nazar adalah satu sumpah di mana pemberi memberikan aset-asetnya kepada sesiapa yang dia pilih dan untuk apa pun jumlah yang dia kehendaki. Di dalam Nazar, hadiah itu sering dinyatakan berkuatkuasa 1 jam atau 3 jam sebelum kematian pemberi.

Dalam  kes tahun 2004 Mohamed Ismail Bin Ibrahim lwn Mohd Taha Bin Ibrahim, Mahkamah Tinggi Singapura memutuskan bahawa Nazar adalah wasiat  yang berkuatkuasa  pada kematian pemberi. Oleh itu, Nazar adalah tertakluk kepada keterbatasan yang tiada pemberian boleh dibuat kepada waris  pemberi. Oleh kerana Nazar dalam kes ini melanggar batasan ini, ia diputuskan sebagai tidak sah.

Mahkamah Tinggi juga mengesahkan bahawa keterbatasan 1/3  juga terpakai kepada Nazar. Ini adalah kesan  Seksyen 60(1) Akta  Pentadbiran Undang-undang Islam (Bab 3) (AMLA). Seksyen 60(2)  dan (3) AMLA meletakkan syarat-syarat  lain yang mesti diikuti, yang mana jika gagal, Nazar akan dijadikan “batal dan tidak sah”.

Walau bagaimanapun, jika semua Waris pemberi mempersetujui hadiah yang dibuat dalam Nazar, maka Nazar itu boleh dilaksanakan tanpa mengira fakta bahawa ia tidak sah di bawah AMLA.

Bolehkah kita mengelakkan salah satu keterbatasan atau kedua-dua keterbatasan dalam Hibah?

Hibah adalah hadiah (sekira ia segera) atau janji hadiah (jika tidak segera). Seorang Muslim boleh, sepanjang hayatnya, memberikan apa-apa jumlah aset-asetnya kepada sesiapa saja yang dia kehendaki. Secara amnya, kedua-dua keterbatasan tidak terpakai kepada Hibah, kecuali bahawa Islam mengharuskan segala perbuatan atau tindakan harus berdasarkan iman yang baik dan tidak boleh menentang prinsip-prinsip, ajaran atau nilai-nilai Islam.

Selanjutnya, aset-aset yang telah diberikan oleh seorang Muslim pada sepanjang hayatnya tidak menjadi  sebahagian  daripada harta pusakanya semasa  kematiannya kerana  pemilikan aset-aset itu telah berpindah darinya kepada penerima. Begitu juga aset-aset yang menjadi subjek janji hadiah yang telah dilaksanakan dan dipenuhi semasa hayat pemberi  tidak menjadi sebahagian daripada harta pemberi  setelah kematiannya.

Kes janji hadiah yang belum  dilaksanakan  sepanjang hayat pemberi  adalah tidak jelas. Seperti Nazar,  janji seperti itu boleh dianggap sebagai hadiah yang berkuatkuasa selepas kematian pemberi  yang, berdasarkan   pertimbangan Mahkamah Tinggi dalam kes yang disebutkan di atas, keterbatasan akan terpakai. Walau bagaimanapun, jika semua Waris pemberi bersetuju dengan hadiah itu, maka janji itu dapat dilaksanakan dan dipenuhi.

Terdapat jenis Hibah yang ‘khusus’ yang dipanggil “Hibah Ruqbah” di mana pemberi itu membuat janji  ini kepada penerima:“Harta ini adalah  milikmu sebagai ruqba; jika kamu mati sebelum saya, harta itu menjadi milik saya dan jika saya mati sebelum kamu, harta itu menjadi milik kamu.”   Istilah Arab“ruqbah” bermaksud menanti orang yang lagi satu untuk mati.

Para ulama Islam berbeza dalam pendapat mereka tentang kesahihan Hibah Ruqbah. Juga, seperti Nazar, Hibah Ruqbah boleh dianggap   sebagai satu hadiah yang berkuatkuasa selepas kematian pemberi, dalam hal mana, ia tertakluk kepada dua keterbatasan.

Jika semua waris  pemberi bersetuju dengan pemberian  hadiah itu dalam Hibah Ruqbah, maka Ruqbah Hibah dapat dilaksanakan tanpa mengira fakta bahawa ia melanggar salah satu atau kedua-dua keterbatasan tersebut.

Kesimpulan

Kedua-dua Nazar dan Hibah Ruqbah adalah ciptaan manusia  (iaitu mereka tidak dijumpai dalam Al-Quran atau dalam kata-kata dan tradisi Nabi (saw)) dan para ulama Islam tidak sebulat  suara dalam pandangan mereka mengenai kesahihan atau sebaliknya instrumen-instrumen ini. Juga, isu sama ada keterbatasan itu terpakai kepada Hibah yang tidak terpenuhi   (iaitu tidak dipenuhi semasa kematian pemberi) dan Hibah Ruqbah belum lagi ditentukan oleh mahkamah di Singapura.

Dalam keadaan  ini, kita mengambil pandangan bahawa:

  1. Adalah jelas bahawa kita tidak boleh mengelakkan salah satu dari dua keterbatasan ini dengan menggunakan Nazar;
  2. Kedua-dua keterbatasan tidak terpakai kepada Hibah yang segera adan kepada Hibah tidak segera yang telah dilaksanakan dan dipenuhi semasa hayat   pemberi; dan
  3. Ia adalah mungkin bahawa Hibah dan Hibah Ruqbah yang tidak dipenuhi akan dianggap sebagai hadiah yang berkuatkuasa  selepas kematian pemberi. Oleh itu, kita mungkin  tidak dapat   mengelakkan salah satu dari kedua-dua keterbatasan dengan menggunakan Hibah dan Hibah Ruqbah (tidak segera).

Dikemaskini: 2.11.2019

In light of the current situation, please note that video and phone consultations are also available if you would prefer.
close-link
× Available on Whatsapp